Blommande Hägg

BLOMMANDE HÄGG

Du sjunger om våren och blommande hägg.

Jag ser en svartmålad vägg.

Du sjunger visor i falskaste dur

Jag hör det jag hör i min bur.


Men du vill ju segla och känna dig fri,

och det blir storm det blir haveri.

Gemensamma minnen, allt sagt och känt

är nu förlorat och dränkt


En enfaldig fågel kan kvittra i dur,

men lögnerna flätar en bur!

Allt går sönder och krossas brutalt

med sanning som jag har betalt.  

© Edition Ribbegren  2013