Angels Garden

Text Äglarnas trädgård jpeg

Total performans time about 40 minutes.                                                                                                                                   

Peter Paul Rubens jpeg

                                                                           Peter Paul Rubens                            

                Denna Cd produktion gjordes till förmån för rädda Barnens kampanj   Stoppa våldet mot barn

                          Cd skiva finns att köpa hos Rädda Barnen     

                 Rädda barnen hompage:    http://www.raddabarnen.se

Barnkonventionen / Rättigheter

Logga Rädda barnen

Rädda Barnen har kämpat för barns rättigheter sedan 1919. Sjuttio år senare, 1989, antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och den har sedan dess legat till grund för allt arbete. I barnkonventionen slås bland annat fast att barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör dem, att framföra sina åsikter och bli respekterade för dem.
   

© Edition Ribbegren  2013